КУА Райффайзен Аваль зайняла лідируючі позиції в управлінні активами у 3 кварталі 2012 року

Компанія з управління активами «Райффайзен Аваль» вже котрий рік поспіль займає провідні позиції на українському ринку публічних інвестиційних фондів згідно ренкінгів інформаційного порталу «Investfunds» (группа CBonds).

Протягом 3 кварталу два інвестиційних фонди позначились першими місцями за залученням коштів, а саме: «Райффайзен валютний» (+9,56 млн., грн.) та «Перший золотий» (+1,23 млн., грн.). Досягнення таких результатів зумовлене тим, що вказані два продукти являються найбільш актуальними та користуються підвищеним попитом так як відповідають основним потребам сучасних інвесторів: зберегти капітал від можливої девальвації національної валюти та захистити власний фінансовий портфель шляхом придбання вічного активу – золота.

Інші інвестиційні фонди під управлінням Райффайзен Аваль: «Райффайзен акції» та «Райффайзен збалансований» зайняли відповідно перше та друге місця за дохідністю за вересень 2012 року. Вартість сертифікату фонду «Райффайзен акції» збільшилась на 4,70%, в той час, як індекс Української біржі додав лише 3,52%, а це означає, що фонд показав результати значно кращі від бенчмарку, тобто від основного показника, що визначає загальний тренд розвитку ринку українських акцій.

Сертифікат фонду «Райффайзен збалансований» показав приріст на 3,38%, що теж являється вагомою перевагою, адже портфель фонду лише на 24% складається з акцій, а решта становлять інструменти з фіксованими відсотковими ставками (депозити, облігації) та Золото.

Консервативний продукт компанії інвестиційний фонд «Райффайзен грошовий ринок» посідає 2 місце на ринку відкритих ІСІ за показником дохідності з початку поточного року (+9,83%). А загалом, серед всіх типів інвестиційних фондів відзначився «Перший золотий», який отримав 3 місце за приростом вартості сертифікату фонду, додавши +7,25%.

«Наша компанія постійно відшукує нові своєчасні продукти для існуючих та потенційних клієнтів, щоб інвестори мали змогу за будь-яких ринкових умов зберігати та примножувати власний капітал шляхом вибору відповідного інвестиційного фонду з продуктової лінійки Райффайзен Аваль. Отримання таких результатів по рейтингам українських інвестиційних фондів підтверджує ефективність нашої діяльності та постійно зростаючий попит на послуги компанії», – коментує генеральний директор КУА «Райффайзен Аваль» Вадим Мосійчук.

Укрексімбанк – найкращий банк-емітент з передекспортного фінансування у 2012 році

На п’ятих Зборах банків-партнерів Міжнародної Фінансової Корпорації (МФК) у Дубаї АТ «Укрексімбанк» визнано найкращим банком-емітентом в Європі та Центральній Азії з передекспортного фінансування у 2012 році у рамках Глобальної програми торговельного фінансування.

Глобальна програма торговельного фінансування МФК із загальним бюджетом 5 мільярдів доларів США надає першочергову підтримку торговельним потокам, що стимулюють розвиток життєво важливих секторів економіки, при цьому продовжуючи зосереджувати увагу на таких стратегічно важливих напрямках, як малі та середні підприємства, імпортери та експортери, торгівля між ринками, що розвиваються. Маючи наразі понад 500 банків-учасників, Програма об’єднує банки-партнери у величезну глобальну мережу і дає їм можливість у зручний спосіб фінансувати експортно-імпортні операції своїх клієнтів.

Завдяки програмі торговельного фінансування МФК надає часткові або повні гарантії під окремі торговельні операції і покриває ризики неодержання платежів банків-емітентів у різних країнах світу. Це дає можливість банкам-емітентам  збільшити обсяги та вартість торговельних операції, подовжити строки погашення зобов’язань та працювати на більш конкурентних цінових умовах.

АТ «Укрексімбанк» є  провідним українським банком, який утримує сильні позиції на ринку  корпоративного банкінгу України та традиційно приділяє велику увагу фінансуванню експорторієнтованих галузей економіки країни. Він першим з вітчизняних банків приєднався до Глобальної програми торговельного фінансування МФК як банк-емітент у липні 2009 року із початковим розміром встановленої гарантії 40 млн. дол. США. 2012 року Міжнародна Фінансова Корпорація збільшила Укрексімбанку гарантію торговельного фінансування до 100 млн. дол. США з метою  поліпшення доступу українських експортерів до фінансування, тим самим сприяючи швидшому відновленню національної економіки і створенню нових робочих місць.

Довідка

Міжнародна Фінансова  Корпорація, член Групи Світового банку, є найбільшим глобальним інститутом розвитку, що фокусує свою діяльність виключно на приватному секторі. Організація сприяє сталому економічному зростанню країн, що розвиваються, фінансуючи інвестиції, надаючи компаніям та урядам консультативні послуги, та мобілізуючи приватний капітал на міжнародних фінансових ринках. У 2012 фінансовому році обсяг її інвестицій збільшився до рекордних за всю історію $20 мільярдів доларів США. Додаткова інформація: www.ifc.org.

Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» — універсальна кредитно-фінансова установа із 100% державним капіталом. Незмінно входить до групи найбільших системних банків України, має найрозгалуженішу в Україні мережу банків-кореспондентів, яка включає понад 850 банківських установ у різних країнах світу.

АТ «Укрексімбанк» успішно співпрацює з провідними міжнародними фінансовими організаціями, такими як Світовий банк, ЄБРР, KfW, NIB, IFC, з великими іноземними банками та фінансово-кредитними установами. Завдяки бездоганній репутації на міжнародних фінансових ринках та позитивним результатам багаторічної діяльності в галузі експортного фінансування Банк досяг визнання як прямий позичальник та гарант 35 провідними експортно-кредитними агенціями світу.

КУА Райффайзен Аваль стала лідером з Управління активами

Згідно ренкінгів ділового журналу «Експерт», «Кращі фінансисти – 2012», КУА «Райффайзен Аваль» стала лідером в номінаціях «Управління активами. Динамічність» та «Управління активами. Ефективність».

Найбільш вагомим досягненням стала перша позиція за дохідністю фонду «Райффайзен грошовий ринок», який показав річну дохідність 14,36%, що перевищує показники інших інвестиційних фондів (за період з листопада 2011 року по листопад 2012 року).

Також, КУА «Райффайзен Аваль», за рахунок наявності двох інвестиційних фондів («Райффайзен валютний» та «Перший золотий»), альтернативних та найбільш актуальних на сьогодні продуктів в своєму управлінні, збільшила свої активи на 31,8%, що являється другим показником серед компаній з управління активами.

«Наша компанія створює лише ті продукти, які є актуальними в тих чи інших економічних умовах та являються гідною альтернативою іншим фінансовим інструментам. Саме тому, інвестиційні фонди під управлінням Райффайзен Аваль користуються значним попитом серед існуючих та потенційних інвесторів, а також отримують офіційне визнання від рейтингу провідного фінансового журналу «Експерт Україна». Найбільш суттєвим відображенням ефективності управління інвестиційними фондами є висока динаміка продажів через мережу преміум-відділень Райффайзен Банку Аваль, адже саме преміум клієнти стали першими, хто відразу скористався можливістю збереження та накопичення власного капіталу», – коментує генеральний директор КУА «Райффайзен Аваль», Вадим Мосійчук.

Інвестиційний фонд «Райффайзен грошовий ринок» – консервативний продукт, портфель якого складається з інструментів з фіксованою дохідністю (депозитів та облігацій), що володіє перевагами абсолютної ліквідності (вкладати та забирати кошти інвестор може будь-якого робочого дня) та являє собою ефективну альтернативу банківським депозитним вкладам.

Укрэксимбанк заключил кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком

Средства в размере 100 млн. евро будут направлены на финансирование предприятий малого и среднего бизнеса, а также энергоэффективных и экологических проектов

Публичное акционерное общество «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (АО «Укрэксимбанк») и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали кредитное соглашение на сумму 100 млн. евро. Соглашение предусматривает финансирование проектов, которые внедряются малыми и средними предприятиями, а также проектов энергоэффективной и экологической направленности.

По основным условиям совместной с  ЕИБ программы субкредиты будут  предоставляться Укрэксимбанком конечным заемщикам для реализации инвестиционных проектов, общая стоимость которых не превышает 25 млн. евро, с объемом кредита до 12,5 млн. евро на срок до 15 лет.

Средства займа ЕИБ  будут направлены на развитие местного частного сектора, социально-экономической инфраструктуры, включая транспортную, энергетическую и экологическую инфраструктуру, сферы информационных и коммуникационных технологий, а также на смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним.

Среди проектов устойчивой энергетики и экологического направления  в рамках программы могут кредитоваться проекты возобновляемых источников энергии (использование энергии солнца, ветра, биомассы, малая гидроэнергетика), высокоэффективной когенерации тепла и электроэнергии, транспортировки энергии, модернизации систем отопления домов, водоснабжения и канализации.

Подписанием соглашения с Европейским  инвестиционным банком Укрэксимбанк начинает реализацию уже третьей совместной с международными партнерами программы, объединяющей финансирование проектов в приоритетных для государства секторах устойчивой энергетики, малого и среднего бизнеса в Украине. Две предыдущие – с Европейским банком реконструкции и развития и Глобальным фондом климатического партнерства – реализуются с 2012 года.

«Расширение сотрудничества с международными финансовыми организациями и начало новой программы с таким мощным партнером, как Европейский инвестиционный банк, является свидетельством доверия международных финансовых кругов к нашему учреждению с высокой финансовой устойчивостью и образцовой репутацией», – отметил Председатель Правления АО «Укрэксимбанк» Николай Удовиченко.

Справка:

Публичное акционерное  общество «Государственный экспортно-импортный  банк Украины» – универсальное кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом. Неизменно входит в группу крупнейших системных банков Украины, имеет самую разветвленную в Украине сеть банков-корреспондентов, включающую более 850 банковских учреждений в разных странах мира.

АО «Укрэксимбанк» успешно сотрудничает с такими ведущими международными финансовыми организациями, как Всемирный банк, ЕБРР, KfW, NIB, IFC, с крупными зарубежными банками и финансово-кредитными институтами. Благодаря безупречной репутации на международных финансовых рынках и позитивным результатам многолетней деятельности в области экспортного финансирования Банк достиг признания как прямой заемщик и гарант 35 ведущими экспортно-кредитными агентствами мира.

КІНТО виповнився 21 рік

В ці дні компанія «КІНТО» відзначає 21 рік своєї  роботи. Пройдений шлях – це 21 рік безцінного досвіду в умовах падінь і підйомів українського фондового ринку. Долаючи з усім фінансовим світом економічну кризу, «КІНТО» продовжує лінійку своїх інвестиційних фондів. Захисний фонд «КІНТО-Казначейський» є найкращим інвестиційним інструментом у період фінансової турбулентності. Фонд має унікальну стратегію, що тримається на акціях, облігаціях і банківських металах у рівних пропорціях. Таке поєднання активів з різнонаправленою поведінкою дозволяє уберігати кошти від зниження ринку, інфляції, девальвації та ризику окремого фінансового інструменту.

Раді також повідомити, що нарешті з’явилась законодавча  можливість подбати про своїх  дітей чи онуків через накопичення  капіталу в недержавному пенсійному фонді «Соціальний стандарт». А на клієнтів, що торгують на фондовому ринку через «КІНТО-трейдинг», чекає безкоштовний Android-додаток «М-Інвестор» з його можливостями оперативного слідкування за новинами та інформацією з фондових ринків.

22-ий рік роботи компанія «КІНТО» розпочала у новому офісі в історичному місці старого Києва. Відтепер отримати безкоштовні консультації з фондового ринку, придбати сертифікати інвестиційних фондів та укласти пенсійний контракт можна за адресою: Львівська площа, 8-Б (3-й поверх).

Довідка:

АТ «КІНТО» – найбільша  компанія з управління активами і  найстаріший учасник фондового  ринку України. Компанія має унікальний досвід роботи з цінними паперами і спирається на високопрофесійну команду фахівців. Велика кількість відзнак, отриманих компанією та її незмінним президентом Сергієм Оксанічем, свідчать про високу репутацію та професійне визнання «КІНТО» на фондовому ринку України. Компанія управляє активами інвестиційних та пенсійних фондів, надає послуги з інтернет-трейдингу та корпоративних фінансів.

Телефони: +380 (44) 246-7350, 246-7434

Факс: +380 (44) 235-5875

Dragon Capital 16/03: ожидается спокойная торговая сессия в день экспирации фьючерсных контрактов

Итоги дня: UX -1,15% (1073,19 п.)

Индекс UX по итогу заключительной сессии торговой недели понизился на 1,5% к отметке 1073,19 п. Объём торгов Акциями на локальном рынке в пятницу вновь оставлял желать лучшего и составил 21,9 млн. грн., из которых 4,2 млн. грн. пришлись на рынок заявок, на рынок РЕПО — 14,6 млн. грн. Ближний мартовский фьючерс UX-3.15 также потерял 0,63% и завершил день на уровне 1083,1 п. (спред +9,91), а на срочной секции всеми инструментами наторговали на 9,7 млн. грн.

В пятницу, 13 марта, украинский рынок завершил торги в «красной» зоне на фоне обвала сырьевых котировок и масштабного снижения российских фондовых индексов. Иных фундаментальных причин для пессимизма не наблюдалось. Похоже, что экспирация мартовского фьючерса пройдёт на текущем уровне, а потому в ожидании этого события местные трейдеры не предпринимали резких шагов для изменения сложившегося паритета на рынке, а захватывающий триллер поиска президента сопредельной державы интересовал их куда более корпоративных новостей и внутриполитической ситуации в стране.

Внешний фон перед открытием

Торги на украинском рынке акций открываются сегодня на нейтральном внешнем фоне. Основные биржевые индикаторы США завершили торговую сессию на отрицательной территории на фоне внушительного снижения цен на нефть, что спровоцировало продажи в Акциях энергетического сектора и неутешительная макростатистика. По предварительным данным, индекс потребительского доверия Мичиганского университета снизился до отметки 91,2 п. — минимального за последние четыре месяца значения, отразив таким образом уменьшения оценки дальнейшего роста американской экономики и повышения уровня жизни американцев. Учитывая укрепление доллара по отношению к евро до 12-летнего максимума, у американского рынка акций не было ни малейшего шанса закончить очередную торговую неделю на мажорной ноте. По итогу дня и индекс широкого рынка S&P500;, и индекс «голубых фишек» Dow Jones потеряли 0,63% и 0,82% соответственно, Nasdaq снизился на 0,44%. Золотые фьючерсы остались на своих позициях, в целом потеряв по итогу недели 1%, а фьючерсы на основные американские индексы торгуются сегодня утром с повышением до 0,2%.

Торги на фондовых площадках АТР проходят с разнонаправленным изменением основных индексов. Японский индекс Nikkei225 закончил торговую сессию вблизи нулевой отметки с незначительным понижением на 0,04%, гонконгский Hang Sang на момент написания комментария прибавляет около 0,5%, а абсолютный лидер сегодняшних торгов в Азии — биржевой индикатор материкового Китая Shanghai Composite, который плюсует более 2% и обновляет долгосрочные максимумы.

Торговая сессия в России стартовала с серьёзного «гэпа» вниз, отыгрывая решение Центробанка о понижении учётной ставки «всего» на 100 б.п. до 14% и нисходящую динамику нефтяных фьючерсов. В «чёртову» пятницу, уже после окончания торгов нефтяные котировки обвалились более чем на 4%, и за бочку нефти марки Brent давали немногим более $54. Большинство аналитиков такой провал в ценах на чёрное Золото, считают спекулятивным и прогнозируют их возврат выше отметки $60 вскоре после старта автомобильного сезона в США. Таким образом, оснований для массовых распродаж на российском рынке нет, данную коррекцию можно считать плановой после бурного роста фондового рынка в первые два месяца нового года. Поведение соседского рынка сегодня утром подтверждает этот тезис, спустя час торгов просадка практически выкуплена полностью, валютный индекс РТС торгуется с незначительным понижением до 0,5%, а индекс широкого рынка ММВБ и вовсе переместился на положительную территорию.

Ожидаем нейтрального старта торгов на отечественном рынке акций при незначительной торговой активности биржевых игроков. Сегодняшний день (как и вся неделя в целом), не слишком насыщена публикацией макростатистических данных. Пожалуй, лишь данные по промышленному производству в США окажут сегодня ограниченное влияние на настроения инвесторов. Последним на предстоящей неделе следует обратить внимание на очередное заседание американского регулятора, где могут прозвучать новые подробности планов по повышению процентных ставок, а также саммит ЕС с двумя основными вопросами в повестке дня – обсуждение нового пакета санкций против России и предоставление финансовой помощи Греции.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать Ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Dragon Capital 17/03: сегодня возможно незначительное повышение после вчерашней экспирации

Итоги дня: UX +0,67% (1080,37 п.)

Индекс UX в понедельник завершил торги умеренным ростом, достигнув уровня в +0,67%. Объем торгов на фондовом рынке по Акциям составил 32,03 млн. грн., из них на рынке заявок — 18,19 млн. грн., на рынке РЕПО — 13,84 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 21,21 млн. грн. (по фьючерсам — 19,56 млн. грн., по опционам — 1,65 млн. грн.). Ближний фьючерс UX-3.15 по итогам сессии закрылся в «красной» зоне, завершив торги на уровне в -0,82%, расчётная цена составила 1071,44 п. со спрэдом -6,17 п. Ближний фьючерс на Золото GOLDU-3.15 закрылся в «зелёной» зоне (+0,30%), расчётная цена составила 1157 п. Ближний фьючерс на курс доллар/гривна DX-3.15 закрылся нейтрально, завершив торги без изменения, расчётная цена составила 21,986 п. Ближний фьючерс на Курс евро/доллар DE-3.15 закрылся в «зелёной» зоне, завершив торги на уровне в +0,29%, расчётная цена составила 1,0557 п.

Вчера инвесторы могли наблюдать противостояние наиболее крупных профучастников на местном рынке, о чём свидетельствуют объёмы выше среднедневных значений. Со старта торговой сессии наблюдались продажи примерно до первой половины дня. Ближе к обеду, когда начинает рассчитываться среднее значение для экспирации фьючерсов и опционов на индекс украинских акций, стало заметно влияние ещё нескольких игроков, которые были совсем не согласны с негативным закрытием по итогам торговой сессии.

По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции Мотор Сичи (4,89 млн. грн.), Центрэнерго (2,07 млн. грн.) и Укрнафты (1,80 млн. грн.). Среди лидеров роста по наиболее ликвидным бумагам стоит отметить акции Мотор Сичи (+3,66%), Райффайзен Банка Аваль (+2,42%) и Укрнафты (+2,17%). Снижение среди ликвидных бумаг было зафиксировано по Акциям Донбассэнерго (-8,65%), Крюковского ВСЗ (-1,15%) и Центрэнерго (-0,54%).

В США и Европе торги вчера проходили на положительной стороне. Европейские ведущие индексы прибавляли вчера на фоне продолжающегося ослабления евро. Большинство инвесторов сходятся во мнении, что слабый евро может стать хорошим стимулом для роста европейской экономики, а также будет способствовать увеличению прибыли компаний, которые плотно связанны с экспортом. По итогам дня индекс FTSE100 вырос на 0,94%, индекс CAC40 прибавил 0,96%, индекс DAX вырос на 2,24%. На американских площадках вчерашний рост был обусловлен слабой статистикой, которая стала разочарованием дня. Логика игроков в данном случае простая – низкие ключевые показатели могут стать сигналом для ФРС, чтобы повременить с ужесточением монетарной политики ещё на какое-то время. По итогам торгов американский индекс DOW вырос на 1,29%, индекс S&P500; прибавил 1,35%, индекс NASDAQ подрос на 1,19%.

Внешний фон перед открытием

На открытии для локального рынка складывается нейтральный внешний фон. Американские фьючерсы на основные индексы утром немного теряют и находятся чуть ниже нулевых отметок. Нефть марки Brent теряет в стоимости до половины процента, торгуясь на отметке в 53 доллара за баррель. Для местного рынка открытие, скорее всего, будет спокойным, поскольку участникам необходимо переосмыслить дальнейшую стратегию и определиться с направлением в ближайшие пару недель.

Российские площадки на открытии торгуются в «зелёной» зоне: РТС находится на уровне +1,55%, ММВБ торгуется на уровне +0,80%.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать Ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Dragon Capital 18/03: ход торгов на украинском рынке акций будет умеренно-позитивным

Итоги дня: UX +0,78% (1088,78 п.)

Индекс UX во вторник повысился на 0,78% до отметки 1088,78 п. Объём торгов Акциями на локальном рынке оставался на своём привычном для последних недель уровне и составил вчера 19,3 млн. грн., из которых 7,2 млн. грн. пришлись на рынок заявок, на рынок РЕПО — 11,3 млн. грн. Теперь уже ближний июньский фьючерс UX-6.15 напротив потерял 3,11% и завершил день на уровне 1145,0 пунктов (спред +56,22). Отмечаем возрастающий интерес к торговле новыми инструментами на срочной секции, что находит своё отражение в увеличивающемся объёме торгов – вчера всеми инструментами наторговали на 24,1 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Торги на украинском рынке акций открываются сегодня на слабопозитивном внешнем фоне. Основные биржевые площадки США завершили торговую сессию преимущественно в «красной» зоне на фоне снижения сырьевых котировок и выжидательной позиции, занятой большинством инвесторов в преддверии оглашения результатов двухдневного заседания ФРС США и комментариев американского регулятора относительно планов по будущему повышению процентных ставок. Большинство аналитиков не ожидают резких заявлений и повышения ставок уже по итогам текущего заседания, считая его преждевременным в ситуации неоднородного восстановления отраслей американской экономики. Вчера 9 из 10 основных отраслевых групп завершили торги на отрицательной территории, но при этом по итогу дня основные биржевые индикаторы продемонстрировали разноплановую динамику: индекс широкого рынка S&P500;, и индекс «голубых фишек» Dow Jones потеряли 0,35% и 0,71% соответственно, а вот высокотехнологичный Nasdaq подрос на 0,15%. Фьючерсы на Золото с поставкой в апреле потеряли в стоимости около $5 и опустились к отметке $1148 за тройскую унцию, фьючерсы на основные американские индексы торгуются сегодня утром с незначительным повышением до 0,1%.

Торги на фондовых площадках АТР проходят с преимуществом покупателей. Японский индекс Nikkei225 по итогу торговой сессии повысился на 0,55%, гонконгский Hang Sang на момент написания комментария прибавляет около 1,0%, а абсолютный лидер сегодняшних торгов в Азии — биржевой индикатор материкового Китая Shanghai Composite, который плюсует более 2% и ставит очередные локальные рекорды на ожиданиях новых стимулирующих программ.

На этом фоне торговая сессия в России началась с повышения основных фондовых индексов на 1% в рамках технической коррекции от снижения последних дней, отыгрывая вчерашний умеренный рост фьючерсов на вечерней сессии. Коррекционное движение может быть сегодня продолжено в случае отсутствия внешнего негатива. Однако торговая активность будет незначительной — основная волатильность на рынках ожидается в четверг и пятницу после подведения итогов заседания американского регулятора. Также в отсутствие публикации обширной макростатистики, внимание инвесторов направлено на выход еженедельных данных по запасам нефтепродуктов в США и на то, подтвердится ли тенденция минувшей недели, когда этот показатель впервые за долгий период совпал с ожиданиями, а не заметно превысил консенсус-прогноз аналитиков.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать Ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Утренний комментарий 19/03: сегодня возможно возобновление положительной динамики

Индекс UX в среду завершил торги снижением, достигнув уровня в -0,83%. Объем торгов на фондовом рынке по Акциям составил 14,13 млн. грн., из них на рынке заявок — 4,07 млн. грн., на рынке РЕПО — 10,06 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 15,07 млн. грн. (по фьючерсам — 14,60 млн. грн., по опционам — 0,47 млн. грн.). Ближний фьючерс UX-6.15 по итогам сессии закрылся в «красной» зоне, завершив торги на уровне в -0,90%, расчётная цена составила 1134,7 п. со спрэдом +54,97 пунктов. Ближний фьючерс на Золото GOLDU-6.15 закрылся в «красной» зоне, завершив торги на уровне в -0,36%, расчётная цена составила 1150 пунктов. Ближний фьючерс на курс доллар/гривна DX-6.15 закрылся в «зелёной» зоне, завершив торги на уровне в +3,56%, расчётная цена составила 27,84 пунктов. Ближний фьючерс на Курс евро/доллар DE-6.15 закрылся в «красной» зоне, завершив торги на уровне в -0,09%, расчётная цена составила 1,062 пунктов.

На местном рынка вчера наблюдалась нисходящая динамика, которая впрочем, оказалась несущественной, о чём свидетельствует объёмы ниже среднедневного значения.

По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции Центрэнерго (0,91 млн. грн.), Укрнафты (0,89 млн. грн.) и Райффайзен Банка Аваль (0,22 млн. грн.). Среди лидеров роста по наиболее ликвидным бумагам стоит отметить акции Центрэнерго (+1,46%). Снижение среди ликвидных бумаг было зафиксировано по Акциям Райффайзен Банка Аваль (-0,95%), Укрнафты (-0,65%) и Мотор Сичи (-0,55%).

На внешних рынках вчера наблюдался преимущественно положительный внешний фон. Торги в Европе проходили под предводительством покупателей, и большинство голубых фишек завершили сессию с хорошим ростом. В итоге индекс FTSE100 вырос на 1,57%, индекс CAC40 прибавил на 0,18%, индекс DAX снизился на 0,48%. На американских площадках благоприятному развитию для «быков» вчера поспособствовало заседание ФРС. Среди бумаг особенно отличились фавориты ИТ сектора. Стоит отметить акции компании Apple, которые вчера демонстрировали повышение на фоне предстоящего включения её акций в состав индекса S&P500.; По итогам торгов индекс DOW вырос на 1,27%, S&P500; прибавил 1,22%, NASDAQ отрос на 0,92%.

Внешний фон перед открытием

На открытии для локального рынка складывается умеренно-положительный внешний фон. Американские фьючерсы на основные индексы утром растут, чуть выше нулевых отметок. Нефть марки Brent теряет в стоимости больше процента, торгуясь на отметке в 55 доллара за баррель. Сегодня ожидается публикация небольшого блока статистики, которая может оказаться интересной для инвесторов и стать ещё одним поводом для возобновления положительной динамики, особенно после хорошего роста на ведущих мировых рынках.

Российские площадки на открытии торгуются в «зелёной» зоне: РТС находится на уровне +2,69%, ММВБ торгуется на уровне +0,75%.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать Ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Утренний комментарий 20/03: в пятницу сильной волатильности не ожидается

Индекс UX в четверг понизился на 1,70% до отметки 1061,40 п. Объём торгов Акциями на локальном рынке составил вчера 24,1 млн. грн., из которых всего 4,4 млн. грн. пришлись на рынок заявок, на рынок РЕПО — 10,5 млн. грн. Ближний июньский фьючерс UX-6.15 также потерял 1,01% и завершил день на уровне 1123,2 п. (спред +61,80). Стабильно высокий интерес спекулянтов к срочному рынку — вчера всеми инструментами наторговали на 22,2 млн. грн.

Достаточно спокойную и безынициативную сессию мы наблюдали в четверг на украинском рынке акций. Несмотря на далёкие от оптимизма результаты торгов, распродаж мы не увидели, а основная торговая активность сконцентрировалась в бумагах компании Укрнафта, после того как украинские законодатели внесли изменения в профильный закон об акционерных обществах. И если «пересичных» инвесторов укрепление роли государства в процессе управления компанией может лишь радовать, то на лицах некоторых крупных акционеров особой радости вчера замечено не было. В дополнение, настоящее сражение развернулось вечером в столице не только на арене Олимпийского, но и немного выше в офисе госкомпании «Укртранснафта». Говорить о конкретных результатах и победителях ещё рано, продолжение увлекательного сериала следует, а пилюлю известному олигарху-губернатору подсластили вчера футболисты родного «Днепра», вместе с киевлянами прошедшие в следующий этап Лиги Европы. С этим событие мы всех нас и поздравляем.

Внешний фон перед открытием

Торги на украинском рынке акций открываются сегодня на нейтральном внешнем фоне. Основные биржевые площадки США завершили торговую сессию разнонаправленным изменением индексов на фоне достаточно слабой макростатистики. Вся выходившая вчера макростатистика по рынку труда, деловой активности, а также показатели дефицита по счёту текущих операций, оказались ниже консенсус-прогноза экспертов. Из секторальных групп вчера хуже других выглядели бумаги банковского и нефтегазового сектора, а по итогу дня индекс широкого рынка S&P500; и индекс «голубых фишек» Dow Jones потеряли 0,50% и 0,65% соответственно. Высокотехнологичный Nasdaq в отличие от собратьев подрос на 0,4%. Фьючерсы на Золото начинают новый этап своих торгов и фиксинга с отметки $1171,20 за тройскую унцию, фьючерсы на основные американские индексы торгуются сегодня утром с повышением в пределах 0,2-0,3%.

Торги на фондовых площадках АТР проходят разнонаправленно. Японский индекс Nikkei225 по итогу торговой сессии повысился на 0,43%, гонконгский Hang Sang на момент написания комментария торгуется с понижением на 0,3%, а наибольший спрос наблюдается на китайские активы — биржевой индикатор Поднебесной Shanghai Composite плюсует более 1%.

Торговая сессия в России началась спокойно, котировки незначительно изменяются, а основные фондовые индексы находятся вблизи вчерашних уровней. Российский рубль демонстрирует умеренное укрепление по отношению к доллару, нефтяные фьючерсы корректируются после вчерашнего роста. В целом торговая сессия обещает быть волатильной. В отсутствие публикации обширной макростатистики внимание инвесторов направлено к продолжающемуся саммиту ЕС, где решается судьба пакета санкций против России. Отметим, что в вопросе продления санкций в рядах европейских партнёров нет былого единства, группа из семи стран выступают за их отмену. В четверг решений принято не было, а сам вопрос увязывается с ситуацией в Украине и выполнением минских договорённостей.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать Ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.